การติดตั้งโปรแกรม GRBL CONTROL สำหรับ MINICNC แบบ USB

สิ่งที่ต้องเตรียมการ 1.  ชุด CNC Controller GRBL Control   ซึ่งทำการ Download ได้จาก Link นี้ 2.   ชุด CNC Controller ที่มี GRBL Firm...
Read More

Ad